Dynamo Cine Produktion

Dynamo Cine Produktion, DCP, är specialiserad på s k social video, kärnfulla, korta filmer ofta under en minut långa. Vi tar uppdrag från er som behöver en video på er hemsida, i marknadsföringen eller någon annanstans. Vi tar även uppdrag i skolor och handleder feriearbetare.

Vi har just nu några platser lediga för arbetsträning. Du som arbetstränar hos oss får lära dig hur man gör film, från idé till färdiga film.

Vill du arbetsträna hos oss? Hör av dig till Eva Brenckert, eva.brenckert@gmail,com, tel 0709571155 (08 6406282).

Varje torsdag träffas Dynamo Cines filmklubb och kollar på kvalitetsfilm tillsammans. Varannan vecka visas fiction, varannan vecka dokumentärfilm. (Stängt just nu p g a pandemin.)
Vill du veta mer:
Kontakta felicia@demokratipiloterna.se

Dynamo Cine Produktion är ett socialt icke vinstdrivande företag, allt eventuellt överskott går tillbaka in i företaget.