Kontakt

Producent
Eva Brenckert
eva@dynamocine.se
0709 57 11 55

Filmklubben
Felicia Fågelhammar
felicia@dynamocine.se

Adress
Södermannagatan 38
T-bana Medborgarplatsen