Sverige genom en lins, även kallat DynamoCine, är ett integrationsprojekt som riktar sig till nyanlända och svenskfödda ungdomar. Med film som redskap lär deltagarna känna det svenska samhället genom att skapa kontakter med föreningslivet.

Hur?

Ett 30-tal föreningar är intresserade av samarbete. Varje förening presenterar sin verksamhet för ungdomarna, som sedan i mindre grupper väljer var sin förening att samarbeta med. Målet med samarbetet är att projektdeltagarna gör informationsfilmer åt föreningarna. Filmerna är tänkta att användas i sociala medier och på webben. För att kunna göra en informationsfilm åt en förening måste man förstå vad föreningens syfte är. Det behövs kanske ett par träffar för detta. Vi ser gärna att en person från varje förening är med i arbetet med föreningens film.

Parallellt med att ungdomarna lär sig om föreningarna börjar de göra film om vad de vill för att lära sig hantverket.

Gruppen kommer i ett tidigt stadium att lära sig hur man startar en förening och hur man får föreningsstöd. Förhoppningsvis startar de en filmförening som håller till på Dynamo på Södermannagatan. Filmföreningen har sedan möjlighet att ordna visningar, bjuda in föreläsare/inspiratörer, ordna små festivaler.

Under projektets första år kommer ungdomarna också att få möjlighet att etablera kontakt med elever på filmlinjer på folkhögskolor, bl.a. Biskops-Arnös dokumentärfilmslinje, åka på studiebesök till t.ex. SVT, Film Stockholm och arbeta som volontärer på Stockholms större festivaler. Ungdomarna bestämmer själva vad de är intresserade av.

Ungdomarna har startat en egen youtubekanal och projektet har en facebooksida. Kanske kommer de att skapa en podd, blogg, vlogg. Projektet kommer att ha en hemsida i WordPress som deltagarna lär sig att uppdatera.Vi för samtal med ett par folkhögskolor om att under år tre skapa en kortkurs så att metoden fortlever där. (Upptäck Sverige genom en lins).

Projektet håller till i Demokratipiloternas kulturella och sociala center Dynamo på Södermannagatan 38.

Vill du vara med?

Vi söker fler filmintresserade nyanlända och svenskfödda ungdomar mellan 16-26 år som vill vara med i projektet, samt volontärer upp till 30 år som vill hjälpa till med organisering av aktiviteter. Hör av dig till projektledare Eva Brenckert, eva(a)demokratipiloterna.se, 0709 57 11 55, 08 640 62 82 om du vill veta mer/vara med.

Sverige genom en lins/DynamoCine är ett treårigt Arvsfondsprojekt och drivs av föreningen Demokratipiloterna.